Spotkania

Zapraszamy do siedziby Oddziału Gdańskiego PTG w Gdańsku-Oliwie przy ulicy Bażyńskiego 4, w budynku Wydziału Nauk Społecznych. Spotykamy się w wybrane czwartki, o godzinie 17:00. Miejsce spotkania przekazujemy w ogłoszeniu, przeważnie są to aula S203 i S209 lub sala B103. Nasze posiedzenia naukowe mają charakter otwarty, może w nich wziąć udział każdy, nie tylko członkowie PTG.


Wyświetl większą mapę

Nadchodzące


2024

 • 01.02.2024 – dr Maciej Bartosiewicz: Znaczenie “efektu zachęty” w jeziornym obiegu węgla i możliwe skutki tego efektu dla emisji metanu w Arktyce [link]
 • 18.01.2024 – prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec: Toksyczny glon Prymnesium parvum – przyczyna katastrofy ekologicznej na Odrze [link]

2023

 • 29.06.2023 – mgr Łukasz Elwirski: Kanioning – w poszukiwaniu granic ludzkiej wytrzymałości [link]
 • 11.05.2023 – mgr inż. Agnieszka Szczerba: Czy warunki pogodowe mają wpływ na okrzemki i cysty złotowiciowców? [link]
 • 27.04.2023 – prof. dr hab. inż. Monika A. Kusiak: Dobrowolski. Reaktywacja. Antarktyczna misja (prawie) niemożliwa [link]
 • 02.03.2023 – dr Małgorzata Frydrych: Sedymentologiczne i morfologiczne
  cechy ozów obszaru staroglacjalnego Polski oraz warunki ich kształtowania [link]

2022

 • 15.12.2022 – dr Karolina Leszczyńska: Zapis sedymentologiczny powodzi morskich na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie [link]
 • 23.06.2022 – dr Karol Tylmann: Zanim powstał Bałtyk, czyli jak strumienie lodowe oddziaływały w miejscu dzisiejszego morza? [link]
 • 19.05.2022 – mgr Krzysztof Kasprzyk: Jak ocalić Patagonię od samej siebie? [link]

2021

 • 17.06.2021 – mgr Marek Dąbrowski: O Australii okiem geografa; spotkanie zdalne [link]
 • 13.05.2021 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Antarktyda – kontynent współpracy nauki i turystyki; spotkanie zdalne [link]
 • 15.04.2021 – prof. dr hab. inż. Julita Dunalska: Rekultywacja jezior: teoria i praktyka; spotkanie zdalne [link]
 • 18.03.2021 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Chile – od Santiago do Hornu; spotkanie zdalne [link]
 • 21.01.2021 – dr Włodzimierz Golus: Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi; spotkanie zdalne [link]

2020

 • 10.12.2020 – mgr Zuzanna Lipińska i mgr Marlena Pawłowska: Torfowiska – zagrożenia i potrzeba ochrony; spotkanie zdalne [link]
 • 26.11.2020 – mgr Marek Dąbrowski: W bałkańskim tyglu – geograficzna różnorodność krajów byłej Jugosławii; spotkanie zdalne [link]
 • 05.03.2020 – mgr Alicja Wrzosek: Śladami polskości na zachodniej Ukrainie [link]

2019

 • 14.11.2019 – dr Łukasz Pietruszyński:  Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych [link]
 • 16.05.2019 – dr Damian Moskalewicz: Zapis geologiczny historycznych sztormów na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej [link]
 • 04.04.2019 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Nowa Zelandia [link]
 • 07.03.2019 – dr Wojciech Staszek: Etiopia – kraina bazaltu i opalu [link]
 • 17.01.2019 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Park Narodowy Canaima (Wenezuela) [link]

2018

 • 25.10.2018 – dr Artur Nowaczewski: Bułgaria oczami piechura [link]
 • 14.06.2018 – dr hab. Lucyna Wachecka-Kotkowska i mgr Paweł Kotkowski: Od Przylądka Igielnego po Wodospady Wiktorii – krajobrazy naturalne i kulturowe Afryki Południowej [link]
 • 05.04.2018 – dr hab. Piotr Czubla, prof. nadzw.: Strumieniowy model lądolodu skandynawskiego w świetle badań eratyków [link]
 • 15.03.2018 – dr Karol Tylmann i dr Piotr P. Woźniak: Chronologia recesji ostatniego lądolodu w Polsce – wynik datowania eratyków metodą 10Be [link]
 • 22.02.2018 – prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec: Biotechnologiczne zastosowanie cyjanobakterii morskich [link]

2017

 • 07.12.2017 – dr hab. Marta Kolanowska: Republika Kolumbii – heterogeniczność siedlisk i bioróżnorodność [link]
 • 16.11.2017 – dr Marcin Połom: Quo vadis trolejbusy? Kierunki rozwoju elektrycznego transportu miejskiego w Polsce [link]
 • 08.06.2017 – dr hab. Anita Lewandowska, prof. nadzw.: Co kształtuje jakość otaczającego nas powietrza? [link]
 • 11.05.2017 – dr hab. Jacek Forysiak, prof. nadzw.: Torfowiska na obszarze staroglacjalnym na tle torfowisk wybranych stref morfogenetycznych w Polsce [link]
 • 23.03.2017 – dr hab. Joanna Angiel, prof. nadzw.: Wisła – jej wartości i percepcja. Edukacja geograficzna dotycząca Wisły [link]
 • 02.03.2017 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Wyspy Kanaryjskie (Wyspy Szczęśliwe) [link]
 • 16.02.2017 – dr hab. Lucyna Przybylska: Sakralizacja przestrzeni publicznych w Polsce. Nowy wymiar sacrum i profanum [link]

2016

 • 08.12.2016 – dr Dawid Weisbrodt: Od tundry do krajobrazu kulturowego, czyli zapis zmian środowiska przyrodniczego na Poj. Kaszubskim w ciągu ostatnich 14 tys. lat [link]
 • 23.06.2016 – mgr Jerzy Błaszkowski: Trochę wrażeń ze współczesnej Litwy [link]
 • 23.06.2016 – prof. US dr hab. Halina Kowalewska-Kalkowska: Przyczyny i przebieg wezbrań w dolnym biegu Odry i na Zalewie Szczecińskim
 • 19.05.2016 – prof. UAM dr hab. Małgorzata Mazurek: Kształtowanie początków sieci dolinnej w różnych strefach morfoklimatycznych [link]
 • 14.04.2016 – prof. UG, dr hab. Piotr Szuca: W jeden dzień dookoła Spitsbergenu [link]
 • 25.02.2016 – dr Przemysław Mroczek: Krajobraz Panoramy Racławickiej -prawda czy fikcja malarska? [link]
 • 21.01.2016 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Amazonia [link]

2015

 • 05.2015 – dr Wojciech Staszek: Geo-oko na Maroko czyli atrakcje geologiczne północno-zachodniego skraju Afryki
 • 04.2015 – dr Jerzy Nagler: Powrót do polihalitu. Perspektywy wykorzystania
 • 04.2015 – dr hab. Wojciech Tylmann, prof. UG: Skarby na dnie jezior, czyli o poszukiwaniach osadów laminowanych i ich przydatności do rekonstrukcji zmian klimatu
 • 03.2015 – dr Ewa Jakusik: Światowy Dzień Meteorologii – “Climate Knowledge for Climate Action”
 • 03.2015 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Mauretania – życie w sercu Sahary
 • 02.2015 – dr Janusz Filipiak: Pogodowe rewelacje z minionych epok, czyli co może wnieść treść dawnych kronik do rekonstrukcji klimatu – przykład osiemnastowiecznego Gdańska

2014

 • 12.2014 – prof. dr hab. Szymon Uścinowicz: Podwodne obrzeża kontynentów – zadania i działalność Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego (ONZ)
 • 11.2014 – dr Witold Szczuciński: Osady tsunami – klucz do przewidzenia przyszłych katastrof?
 • 11.2014 – dr Izabella Chlost: Zmiany stosunków wodnych w Słowińskim Parku Narodowym i ich wpływ na kształtowanie wybranych siedlisk hydrogenicznych
 • 05.2014 – dr inż. Grzegorz Masik: Odporność ekonomiczna regionów na kryzys gospodarczy. Przykład województwa pomorskiego
 • 05.2014 – dr Przemysław Mroczek: Cień wiatru, czyli o lessach i ich potencjale geoturystycznym
 • 03.2014 – prof. dr hab. Tadeusz Palmowski: Kreta i Santorini

2013

 • 12.2013 – Katarzyna Machowiak: Mongolia – stare i nowe oblicze okiem geologa
 • 11.2013 – Joanna Fac-Beneda: Fraktalny wymiar rzeczywistości – badania sieci rzecznej
 • 04.2013 – Dzień Geografa
 • 04.2013 – prof. UMCS dr hab. Radosław Dobrowolski: Torfowiska źródliskowe w Polsce – uwarunkowania rozwoju i znaczenie dla rekonstrukcji paleośrodowiskowych
 • 03.2013 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski: Indie i Nepal
 • 02.2013 – dr Czesław Nitecki: Utah – Mormoni i przyroda
 • 10.01.2013 – dr Czesław Nitecki: Park Narodowy Yellowstone – życie na wulkanie

2012

 • 13.12.2012 – Rok krajobrazów Pomorza – spotkanie podsumowujące (wspólnie z Oddziałem Morskim PTTK)
 • 29.01.2012 – dr Katarzyna Rozmarynowska: Gdańskie ogrody odchodzące
 • 08.11.2012 – Jan Faściszewski: Od jeziora Inari do Morza Barentsa
 • 10.05.2012 – mgr Michał Witkiewicz: Czarnobyl – ćwierć wieku później
 • 12.04.2012 – Jan Faściszewski: Wstęga Bałtyku
 • 01.03.2012 – prof. dr hab. Antoni Komorowski: Morskie drogowskazy polskiego wybrzeża
 • 12.01.2012 – prof. UG, dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Mali i Burkina Faso – życie z biegiem dużej rzeki

2011

 • 15.12.2011 – prof. dr hab. Leszek Maks (UW): Współczesne globalne ocieplenie – prawda czy fałsz?
 • 24.11.2011 – dr Marek Zgorzelski (UW): Park Narodowy Wysokich Taurów
 • 26.05.2011 – mgr Karol Tylmann: Krajobraz polarny przedpola lodowca Russella w rejonie Sondre Stromfjord (Zachodnia Grenlandia)
 • 31.03.2011 – prof. dr hab. Leon Andrzejewski (UMK): Endogeniczne i egzogeniczne procesy kształtujące współczesne krajobrazy Islandii
 • 03.03.2011 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski: Kenia i Tanzania

2010

 • 16.12.2010 – mgr Małgorzata Molisz: Jezioro Bajkał – naukowo, edukacyjnie i kulturowo
 • 25.11.2010 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Malezja-Filipiny-Hongkong
 • 13.05.2010 – mgr Magdalena Hempel: Z biegiem Górnego Jeniseju
 • 15.04.2010 – prof UWr dr hab. Zdzisław Jary (UWr): Wschodni Kazachstan 2007 – relacja z wyprawy
 • 25.03.2010 – prof UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Peru, Boliwia, Chile
 • 04.03.2010 – prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (UG): Kierunki rozwoju badań luminescencyjnych w datowaniu osadów czwartorzędowych
 • 14.01.2010 – dr Maciej Tarkowski (UG): Pomorski rynek pracy – stan, perspektywy i wyzwania

2009

 • 10.12.2009 – dr Wojciech Staszek (UG), mgr Kazimierz Niecikowski: Geo-, krajobrazo- i kulturoróżnorodność Sudetów
 • 19.11.2009 – dr Robert Sokołowski (UG): Środowiska peryglacjalne – procesy, struktury, osady
 • 07.05.2009 – mgr Krzysztof Kopeć i mgr Stanisław Rzyski (UG): Iran – wcale nie tak daleko
 • 16.04.2009 – mgr Michał Witkiewicz (UG): Perły Oceanu Indyjskiego
 • 26.03.2009 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Madagaskar, Mauritius
 • 05.03.2009 – dr Martin Kukwa (UG): Boliwia i Peru – przyroda, ludzie i kontrasty
 • 15.01.2009 – mgr inż. Krzysztof Tarasewicz: Himalaje na serio i na wesoło

2008

 • 18.12.2008 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Urok Indochin
 • 13.11.2008 – dr hab. Włodzimierz Marszelewski: Problemy ekologiczne jezior Afryki Wschodniej
 • 16.10.2008 – Małgorzata Drapella i Andrzej Molisz (UG): Ałtaj – lodowe góry południowej Syberii
 • 27.05.2008 – dr Piotr Paweł Woźniak (UG): Wokół Manchesteru
 • 22.04.2008 – mgr Michał Witkiewicz (UG): Arabia – od starożytności po nowoczesność
 • 08.01.2008 – mgr Marika Kreft (UG): Misja Chikuni w Zambii – walka z głodem, ubóstwem i pandemią HIV

2007

 • 18.12.2007 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Botswana – Zimbabwe – Namibia
 • 27.11.2007 – dr Marek Zgorzelski (UW): Birma – kraina świątyń, mnichów i pięknych kobiet
 • 15.11.2007 – prof. dr hab. Andrzej Muszyński (UAM): Zagadka meteorytu Morasko
 • 24.04.2007 – mgr Wojciech Suchy (ALMANAK – Bractwo Przygody): Indie w XXI wieku – cywilizacja homeostazy czy samodestrukcji
 • 27.03.2007 – dr hab. prof. UG Tadeusz Pamowski (UG): Chiny – kraj magiczny
 • 09.01.2007 – dr Wojciech Tylmann (UG): Pogranicze Himalajów i Karakorum – okiem geomorfologa

2006

 • 19.12.2006 – prof. UG dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Maroko – ziemia czerwona
 • 05.12.2006 – mgr Michał Witkiewicz (UG): Ameryka Centralna – obszar kontrastów
 • 21.11.2006 – Paweł Baszanowski, Sebastian Królikiewicz, Paweł Pietrzyński (SKNG): Spojrzenie na Bałkany oraz zaćmienie Słońca w Turcji – wyprawa SKNG UG
 • 30.05.2006 – mgr Grzegorz Masik (UG): Sydney – wielka wioska
 • 25.04.2006 – dr Martin Kukwa (UG): Grenlandia – przyroda i ludzie południowej części wyspy
 • 28.03.2006 – dr Jan Mordawski (UG): Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku
 • 14.03.2006 – Sebastian Królikiewicz, Marcin Mironiuk, Emilia Płochocka (stud. UG): 35 tys. km na 35-lecie UG – wyprawa SKNG UG do Chin
 • 24.02.2006 – dr Marek Zgorzelski (UW): Tybetańskie fascynacje
 • 10.01.2006 – dr Tomasz Michalski (UG): Problemy ludnościowe Mołdawii

2005

 • 13.12.2005 – dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Uroki Spitsbergenu
 • 29.11.2005 – dr Małgorzata Pacuk (UG): Waterfronty – nowa jakość w przestrzeni miasta
 • 08.11.2005 – prof. dr hab. Bogusław Rosa (UG): Z problematyki nauk geograficznych
 • 31.05.2005 – dr Radosław Dobrowolski (UMCS): Europejski kras kredy piszącej
 • 26.04.2005 – dr Dariusz Borowiak (UG): Górskie impresje – Aconcagua
 • 12.04.2005 – dr hab. Mariusz Kistowski (UG): Czy za 10 lat znajdziemy jeszcze miejsca do wypoczynku? Wizja urbanizacji turystycznej gdańskiego pobrzeża a środowisko przyrodnicze
 • 15.03.2005 – dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Peru – wspomnienia z podróży
 • 11.01.2005 – dr Tomasz Michalski i mgr Maciej Tarkowski (UG): Krajobraz kulturowy ukraińskiej części Galicji

2004

 • 07.12.2004 – dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Fascynujący świat Galapagos
 • 25.11.2004 – dr Marek Zgorzelski (UW): Krajobrazy Azji Centralnej
 • 26.10.2004 – dr Maria Górska (UAM): Rozwój procesów i form eolicznych na obszarach pustynnych północno-wschodniej Sahary
 • 20.04.2004 – prof. UG dr hab. Mirosław Miętus (UG): Regionalne i lokalne aspekty globalnych zmian klimatycznych
 • 23.03.2004 – mgr Radosław Paternoga (Centralne Muzeum Morskie): Eksploracja jaskiń w Alpach Salzburskich
 • 20.01.2004 – mgr Michał Witkiewicz (UG): Nowe trendy w turystyce światowej
 • 06.01.2004 – mgr Ewa Hryniszak (UG): Rzeka jako szansa i obowiązek dla miasta – na przykładzie Odry w Kędzierzynie-Koźlu

2003

 • 09.12.2003 – mgr Wojciech Tylmann (UG): Park Narodowy Sagarmatha w Himalajach Nepalskich
 • 18.11.2003 – mgr Krzysztof Kopeć, mgr Stanisław Rzyski (UG): Gruzja – jedno z państw Zakaukazia
 • 06.05.2003 – Waldemar Brzozowski (stud. UG): Lodowce szarżujące na Spitsbergenie
 • 08.04.2003 – Anna Jakubowska i Renata Jadach (stud. UG): Lądem do Chin i Wietnamu
 • 18.03.2003 – mgr inż. Ewa Rynkiewicz i mgr Henryk Gamowiak: Bajkał 2002
 • 25.02.2003 – mgr Stanisław Rzyski (UG): Azerbejdżan – wczoraj i dziś
 • 28.01.2003 – mgr Jan Siedlik: Geografia ikony
 • 14.01.2003 – dr hab. Tadeusz Palmowski (UG): Parki Narodowe Sarawaku (Borneo)

2002

 • 10.12.2002 – prof. dr hab. Jerzy Makowski (UW): Teraźniejszość i przyszłość Amazonii
 • 19.11.2002 – dr Mariusz Kistowski (UG): Regionalny model zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska kraju a strategie rozwoju województw
 • 12.11.2002 – mgr Michał Witkiewicz (UG): Rosja znana i nieznana
 • 11.06.2002 – prof. dr hab. Bogusław Rosa (UG): O fazach rozwoju dolin rzecznych Pomorza
 • 14.05.2002 – prof. dr hab. Leszek Starkel (IGiPZ Kraków): Rola ekstremalnych zjawisk meteorologicznych w przekształcaniu geosystemów
 • 16.04.2002 – dr hab. Iwona Sagan (UG): Region i miejsce w nowych koncepcjach geografii człowieka
 • 09.04.2002 – prof. dr hab. Bogusław Rosa (UG): O wyjaśnianiu – prowadzeniu do zrozumienia – w naukach geograficznych
 • 19.02.2002 – dr Jan Mordawski (UG): Nowe spojrzenie na Chiny oczami geografa
 • 15.01.2002 – mgr Kamil Nowiński (UG): Środowisko geograficzne południowego Spitsbergenu – relacja uczestnika ekspedycji

2001

 • 14.12.2001 – dr Piotr Paweł Woźniak (UG): Lito- i chronostratygrafia zlodowacenia wisły w południowej części Pojezierza Krajeńskiego
 • 09.11.2001 – mgr Agata Depka, Anna Jakubowska (stud. UG): Podróż do bram Afryki – relacja ze studenckiej wyprawy do Maroka
 • 01.06.2001 – prof. dr Alexandru Ilieş (Uniwersytet w Oradei, Rumunia): Present problems of ethnic minorities in Transylvania
 • 18.05.2001 – dr Jan Wendt (UG): Geografia władzy w Polsce
 • 20.04.2001 – dr Jan Mordawski (UG): Grecja w oczach geografa
 • 23.03.2001 – prof. dr hab. Bogusław Rosa (UG): Ruchy glaciizostatyczne obszaru bałtyckiego
 • 12.01.2001 – prof. dr hab. Andrzej Marsz (WSM): Problem długoterminowej prognozy warunków termicznych zimy na obszarze Polski