O towarzystwie

Polskie Towarzystwo Geograficzne powstało tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Oddział Gdański PTG utworzono również wraz z przełomowymi zmianami historycznymi – w dwa lata po zakończeniu II wojny światowej (w 1947 r.). Pierwszym jego przewodniczącym został profesor gdańskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej – Józef Haliczer-Staszewski. Już w dwa lata później (1949 r.) Oddział był organizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu PTG, następne odbyły się w 1962 (VII Zjazd) i w 1991 (XL Zjazd). Należy dodać, ze pierwszy zjazd polskich geografów odbył się w regionie gdańskim jeszcze w okresie międzywojennym (w 1931 r., w pomieszczeniach gdyńskiej WSM).

Historia naszego Oddziału jest nierozerwalnie związana z rozwojem kierunku geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, od 1970 – na Uniwersytecie Gdańskim. Kolejnymi przewodniczącymi Oddziału byli zazwyczaj profesorowie tej właśnie Uczelni: wspomniany już Józef Haliczer-Staszewski (1947–1962), następnie Kazimierz Łomniewski (1962–1963), Bolesław Augustowski (1963–1969), Jerzy Gluziński (1969–1972), Jerzy Szukalski (1972–1993), Bogusław Rosa (1993–1999), a ostatnio Roman Gołębiewski (1999–2005). Od 2005 roku przewodniczącym oddziau jest Piotr Paweł Woźniak.

Polecamy najnowsze opracowanie omawiające historię Oddziału Gdańskiego PTG:
Woźniak P. P., 2018, Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego. W: Sobczyński M. (red.), Polskie Towarzystwo Geograficzne w setną rocznicę działalności. Tom 2. Historia oddziałów terenowych i tematycznych Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 341–384.
Poniżej dwie ilustracje wybrane z tego opracowania.

Zmiany liczby członków Oddziału Gdańskiego PTG na tle wybranych faktów z historii oddziału w latach 1947–2017; źródło: Woźniak, 2018.
Zmiany liczby członków Oddziału Gdańskiego PTG na tle wybranych faktów z historii oddziału
w latach 1947–2017; źródło: Woźniak, 2018.
Lokalizacja instytucji gdańskiego ośrodka geograficznego i ważnych wydarzeń (szare tło) oraz zmiany siedzib Oddziału Gdańskiego PTG (białe tło); źródło: Woźniak, 2018.
Lokalizacja instytucji gdańskiego ośrodka geograficznego i ważnych wydarzeń (szare tło)
oraz zmiany siedzib Oddziału Gdańskiego PTG (białe tło); źródło: Woźniak, 2018.

Towarzystwo prowadzi działalność polegającą na prezentacji i publikacji rezultatów prac naukowych w zakresie geografii oraz innych pokrewnych jej nauk przyrodniczych i społecznych. Spotkania naukowe i wycieczki są okazją do dyskusji i wymiany poglądów na temat omawianych zagadnień. Popularyzacji wiedzy geograficznej i krajoznawczej służą również sprawozdania z wyjazdów naukowych i turystycznych połączone z prezentacją filmów wideo i slajdów. Towarzystwo organizuje corocznie Olimpiady Geograficzną i Nautologiczną dla uczniów szkół średnich oraz konkurs prac magisterskich w zakresie geografii. Oddział Gdański PTG współpracuje m. in. z Uniwersytetem Gdańskim, Gdańskim Towarzystwem Naukowym, Oddziałem Morskim PTTK, Oddziałem Bałtyckim Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Oddziałem Pomorskim Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi oraz studenckimi kołami naukowymi.

Polskie Towarzystwo Geograficzne wydaje między innymi kwartalniki:

Bieżące i część archiwalnych numerów można pobrać w formacie PDF ze stron tych czasopism. Prenumeratę Czasopisma Geograficznego można zamówić za pośrednictwem zarządu naszego oddziału. Czasopisma te najłatwiej zakupić na drodze prenumeraty za pośrednictwem zarządu Oddziału.

Statut PTG

Zarząd Główny PTG

ul. Krakowskie Przedmieście 30,
00-927 Warszawa

Adres do korespondencji

ul. Będzińska 60,
41-200 Sosnowiec

Telefony

telefon (Warszawa): +48 22 552 15 08
telefon (Sosnowiec): +48 32 368 98 78
fax: +48 22 552 15 21

Dane finansowe

bank: mBank SA,
numer: 61 1140 2004 0000 3802 8206 0420
NIP: 525-157-51-66
REGON: 000804069

strona domowa: https://ptgeo.org.pl
e-mail: biuro@ptgeo.org.pl

Informacja na temat możliwości przekazania 1,5% podatku