Spotkanie: 02.03.2023, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203

Plakat: Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe
Data: 02.03.2023 (czwartek), godz. 1700
Miejsce: Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S203
Tytuł: Sedymentologiczne i morfologiczne
cechy ozów obszaru staroglacjalnego Polski oraz warunki ich kształtowania
Prelegent: dr Małgorzata Frydrych
(Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)
Abstrakt: W trakcie referatu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad ozami obszaru staroglacjalnego Polski. Analiza sedymentologiczna przeprowadzona w wybranych formach pozwoliła na wyróżnienie typowych litofacji oraz subśrodowisk akumulacji osadów. Na ich podstawie zaproponowano kilka modeli powstawania ozów na badanym obszarze. Zostaną przedstawione również wyniki analizy morfometrycznej, która objęła około 300 form, a jej wyniki posłużyły do opracowania klasyfikacji morfologicznej ozów powstałych na przepuszczalnym podłożu.
Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , , | Możliwość komentowania Spotkanie: 02.03.2023, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203 została wyłączona

Harmonogram spotkań: wiosna 2023

2 marca

dr Małgorzata Frydrych (Uniwersytet Łódzki):

Sedymentologiczne i morfologiczne cechy ozów obszaru staroglacjalnego Polski oraz warunki ich kształtowania


27 kwietnia

prof. dr hab. inż. Monika A. Kusiak (Instytut Geofizyki PAN):

Dobrowolski. Reaktywacja. Antarktyczna misja (prawie) niemożliwa


11 maja

mgr inż. Agnieszka Szczerba (Uniwersytet Gdański):

Czy warunki pogodowe mają wpływ na okrzemki i cysty złotowiciowców?


22 czerwca

mgr Łukasz Elwirski (Uniwersytet Gdański):

Kanioning – w poszukiwaniu granic ludzkiej wytrzymałości

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , | Możliwość komentowania Harmonogram spotkań: wiosna 2023 została wyłączona

Spotkanie: 15.12.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203

Plakat - Karolina Leszczyńska: „Zapis sedymentologiczny powodzi morskich na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie” [PDF, 472 KB]  dr Karolina Leszczyńska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   W trakcie referatu zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych nad kopalnym zapisem powodzi morskich związanych ze sztormami na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie (od ok. 5000 lat BP). W ramach projektu CatFlood finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, grupa badawcza wykonała ponad 250 opróbowań i odwiertów w poszukiwaniu sedymentologicznych śladów powodzi morskich na terenie przybrzeżnych łąk i torfowisk w Polsce i Niemczech. Ze szczegółami będą przedstawione rezultaty badań w Mechelinkach koło Gdyni, gdzie odnaleziono ślady ponad 25 tego typu zdarzeń. Rezultaty prezentowanych badań zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie Scientific Reports w 2022 ro

Plakat – Karolina Leszczyńska: „Zapis sedymentologiczny powodzi morskich na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie” [PDF, 472 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 15.12.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203 została wyłączona

XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną, już XXII, edycję Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – ogłoszenie

Plakat – XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – ogłoszenie [PDF, 832 KB]

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych została wyłączona

Pożegnanie dr. Wojciecha Portalskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy dr. Wojciecha Portalskiego, zasłużonego emerytowanego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Był wieloletnim członkiem PTG i Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku. Odszedł szanowany nauczyciel, społecznik i niezwykle życzliwy człowiek.

Informacje o pogrzebie:
Pożegnanie śp. dr. Wojciecha Portalskiego | Wydział Oceanografii i Geografii (ug.edu.pl)

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania Pożegnanie dr. Wojciecha Portalskiego została wyłączona

Pożegnanie dr. Józefa Korzeniewskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy dr. Józefa Korzeniewskiego, emerytowanego
pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletniego członka PTG, aktywnie działającego w zarządzie naszego oddziału. Straciliśmy nauczyciela wielu
z nas, kolegę i życzliwego człowieka.

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania Pożegnanie dr. Józefa Korzeniewskiego została wyłączona

Spotkanie: 23.06.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S209

Karol Tylmann: „Zanim powstał Bałtyk, czyli jak strumienie lodowe oddziaływały w miejscu dzisiejszego morza?”

Plakat – Karol Tylmann: „Zanim powstał Bałtyk, czyli jak strumienie lodowe oddziaływały w miejscu dzisiejszego morza?” [PDF, 399 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 23.06.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S209 została wyłączona

Spotkanie: 19.05.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S207

Szanowni Państwo, najbliższe spotkanie odbędzie się w Auli S207.

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 19.05.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S207 została wyłączona

15 marca 2022 r. zmarła Krystyna Tomaszewska

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy z Oddziału Gdańskiego PTG, sympatycy geografii. Poniżej zamieszczamy notę dotyczącą odejścia wybitnego dydaktyka geografii, Krystyny Tomaszewskiej.

„Z wielkim smutkiem zawiadamiam, że 15 marca 2022 r. zmarła Pani Profesor Krystyna Tomaszewska, jedna z najwybitniejszych w Polsce nauczycielek geografii.

Pani Profesor Krystyna Tomaszewska Przez wiele lat znakomicie uczyła geografii w I LO w Rumi oraz w III LO w Gdyni. Jako wytrawna dydaktyczka, zatrudniona w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Gdańsku (obecnie CEN w Gdańsku), uczyła nauczycieli jak mądrze i efektywnie prowadzić lekcje geografii. Autorka niezliczonej ilości zadań, ćwiczeń i poradników metodycznych z zakresu geografii. Była dla nauczycieli Wyjątkową Mentorką.

Jako długoletni sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku współtworzyła razem z naukowcami Uniwersytetu Gdańskiego, od 1974r., pierwsze zawody Olimpiady Geograficznej. Współorganizowała w budynku gdyńskiej Trójki zawody etapu okręgowego i ogólnopolskiego kilkudziesięciu edycji Olimpiady Geograficznej. Przez lata niezwykle aktywnie realizowała swoje naukowe zainteresowania w ramach Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Dla wielu pokoleń nauczycieli geografii uczących w pomorskich szkołach Pani Profesor Krystyna Tomaszewska pozostanie na zawsze Mistrzynią dydaktyki geografii, wybitną popularyzatorką Olimpiady Geograficznej, a nade wszystko Wspaniałą i Mądrą Kobietą.

Pani Profesor Krystyna Tomaszewska została za swoje wybitne osiągnięcia pedagogiczne wyróżniona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Odznaką im. Prof. Anny Dylikowej za wybitne zasługi dla rozwoju idei Olimpiady Geograficznej, Medalem Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej z okazji Jubileuszu 40-lecia Olimpiady, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Medalem VIR HONESTUS ET BONUS CIVIS z okazji Jubileuszu 60-lecia III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni.”

Wiesław Kosakowski
Dyrektor gdyńskiej „Trójki”
nauczyciel geografii
finalista III Olimpiady Geograficznej

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania 15 marca 2022 r. zmarła Krystyna Tomaszewska została wyłączona

List do Międzynarodowej Unii Geograficznej – agresja na Ukrainę

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Członkowie Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W obliczu bezprecedensowej agresji militarnej Rosji na Ukrainę, Polskie Towarzystwo Geograficzne wystosowało list do władz Międzynarodowej Unii Geograficznej w sprawie zawieszenia praw członkowskich Rosji w tej organizacji. Z treścią listu można się zapoznać na naszej witrynie internetowej (zarówno w wersji polskiej, jak i angielskiej): https://ptgeo.org.pl/2022/03/kryzys-ukrainski-przeslanie-ptg-do-wladz-miedzynarodowej-unii-geograficznej/.

W mieniu swoim i Przewodniczącej PTG pragnę serdecznie podziękować kol. Tomaszowi Sawickiemu z Oddziału Olimpijskiego, który był inicjatorem wystosowania tego listu i głównym twórcą jego treści. 
Z wyrazami szacunku,

Tomasz Napierała
Sekretarz Zarządu Głównego PTG

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania List do Międzynarodowej Unii Geograficznej – agresja na Ukrainę została wyłączona