Spotkanie: 29.06.2023, godzina 17:00, aula S207

Wydział Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

29.06.2023 (czwartek) godz. 17:00

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych i katedr geograficznych
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S207


Kanioning – w poszukiwaniu granic ludzkiej wytrzymałości

mgr Łukasz Elwirski

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Zimno, mokro i ciemno… Brzmi jak idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu! Odmiana alpinizmu, rafting bez pontonu, speleologia w piance, aquapark dla prawdziwych twardzieli. Kanioning można definiować na różne sposoby, ale jest to po prostu, i aż, podróż w dół biegu górskiej rzeki. W wąskim kanionie, wyrzeźbionym przez wodę, kolejne kaskady pokonywane są za pomocą zjazdów na linach, skoków czy spektakularnych toboganów. Kanioning pozwala na eksploracje miejsc niedostępnych turystycznie, zmierzenie się z siłą potężnego żywiołu i sprawdzenia granic swojej wytrzymałości w ekstremalnych warunkach.
Zapraszam na podróż z nurtem bardzo rwącej rzeki!

Plakat – Łukasz Elwirski: „Kanioning – w poszukiwaniu granic ludzkiej wytrzymałości”
[PDF, 409 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Spotkanie: 29.06.2023, godzina 17:00, aula S207 została wyłączona

Spotkanie: 11.05.2023 (czwartek), godzina 17:00, sala B103

Wydział Nauk o Ziemi Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Geograficznego


Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe

11.05.2023 (czwartek) godz. 17:00

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, sala B103


Czy warunki pogodowe mają wpływ na okrzemki i cysty złotowiciowców?

mgr inż. Agnieszka Szczerba

Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański

Okrzemki i cysty złotowiciowców dzięki swej dużej wrażliwości na zmiany warunków fizyko-chemicznych w kolumnie wody uważane są za bardzo dobre wskaźniki zmian środowiskowych. Niemniej jednak kompleksowość procesów zachodzących w środowisku stanowi wyzwanie dla zrozumienia, w jaki sposób zmiany klimatyczne, a w szczególności krótkookresowe zmiany warunków meteorologicznych, wpływają na sezonowość i skład taksonomiczny wymienionych organizmów. Podczas prezentacji autorka przedstawi wyniki badań uzyskane dzięki monitoringowi trzech jezior zlokalizowanych w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Głównym celem prac było znalezienie i wyjaśnienie zależności między warunkami pogodowymi a dynamiką okrzemek i cyst złotowiciowców.

Plakat – Agnieszka Szczerba: „Czy warunki pogodowe mają wpływ na okrzemki i cysty złotowiciowców?”
[PDF, 294 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , , , , | Możliwość komentowania Spotkanie: 11.05.2023 (czwartek), godzina 17:00, sala B103 została wyłączona

Spotkanie: 27.04.2023 (czwartek), godzina 17:00, aula S203

Plakat – Monika A. Kusiak: „Dobrowolski. Reaktywacja. Antarktyczna misja (prawie) niemożliwa”

prof. dr hab. inż. Monika A. Kusiak, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

Polska Stacja Antarktyczna im. Antoniego B. Dobrowolskiego położona w Oazie Bungera była nieczynna od 1979 roku. Na początku stycznia 2022 r., po ponad czterdziestoletniej przerwie, dotarło tam czworo polskich polarników. Celem wyprawy rekonesans aktualnej infrastruktury Stacji oraz określenie potencjału badawczego miejsca, w którym się znajduje. Podczas prezentacji opowiem w jaki sposób przygotowywaliśmy się do wyprawy i jak przebiegała ponad 100-dniowa podróż. Powiem też o tym co robiliśmy podczas 37 dni spędzonych na stacji. Nie zabraknie także bogatej dokumentacji fotograficznej z ekspedycji.

Plakat – Monika A. Kusiak: „Dobrowolski. Reaktywacja. Antarktyczna misja (prawie) niemożliwa” [PDF, 968 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Spotkanie: 27.04.2023 (czwartek), godzina 17:00, aula S203 została wyłączona

Spotkanie: 02.03.2023, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203

Plakat: Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie naukowe
Data: 02.03.2023 (czwartek), godz. 1700
Miejsce: Uniwersytet Gdański, budynek Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu Geografii
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S203
Tytuł: Sedymentologiczne i morfologiczne
cechy ozów obszaru staroglacjalnego Polski oraz warunki ich kształtowania
Prelegent: dr Małgorzata Frydrych
(Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)
Abstrakt: W trakcie referatu zaprezentowane zostaną wyniki badań nad ozami obszaru staroglacjalnego Polski. Analiza sedymentologiczna przeprowadzona w wybranych formach pozwoliła na wyróżnienie typowych litofacji oraz subśrodowisk akumulacji osadów. Na ich podstawie zaproponowano kilka modeli powstawania ozów na badanym obszarze. Zostaną przedstawione również wyniki analizy morfometrycznej, która objęła około 300 form, a jej wyniki posłużyły do opracowania klasyfikacji morfologicznej ozów powstałych na przepuszczalnym podłożu.
Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , , | Możliwość komentowania Spotkanie: 02.03.2023, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203 została wyłączona

Harmonogram spotkań: wiosna 2023

2 marca

dr Małgorzata Frydrych (Uniwersytet Łódzki):

Sedymentologiczne i morfologiczne cechy ozów obszaru staroglacjalnego Polski oraz warunki ich kształtowania


27 kwietnia

prof. dr hab. inż. Monika A. Kusiak (Instytut Geofizyki PAN):

Dobrowolski. Reaktywacja. Antarktyczna misja (prawie) niemożliwa


11 maja

mgr inż. Agnieszka Szczerba (Uniwersytet Gdański):

Czy warunki pogodowe mają wpływ na okrzemki i cysty złotowiciowców?


22 czerwca

mgr Łukasz Elwirski (Uniwersytet Gdański):

Kanioning – w poszukiwaniu granic ludzkiej wytrzymałości

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Otagowano , | Możliwość komentowania Harmonogram spotkań: wiosna 2023 została wyłączona

Spotkanie: 15.12.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203

Plakat - Karolina Leszczyńska: „Zapis sedymentologiczny powodzi morskich na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie” [PDF, 472 KB]  dr Karolina Leszczyńska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.   W trakcie referatu zaprezentowane zostaną wyniki badań prowadzonych nad kopalnym zapisem powodzi morskich związanych ze sztormami na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie (od ok. 5000 lat BP). W ramach projektu CatFlood finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, grupa badawcza wykonała ponad 250 opróbowań i odwiertów w poszukiwaniu sedymentologicznych śladów powodzi morskich na terenie przybrzeżnych łąk i torfowisk w Polsce i Niemczech. Ze szczegółami będą przedstawione rezultaty badań w Mechelinkach koło Gdyni, gdzie odnaleziono ślady ponad 25 tego typu zdarzeń. Rezultaty prezentowanych badań zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie Scientific Reports w 2022 ro

Plakat – Karolina Leszczyńska: „Zapis sedymentologiczny powodzi morskich na południowych wybrzeżach Bałtyku w późnym Holocenie” [PDF, 472 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 15.12.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S203 została wyłączona

XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejną, już XXII, edycję Ogólnopolskiego Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych.

XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – ogłoszenie

Plakat – XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych – ogłoszenie [PDF, 832 KB]

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania XXII Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych została wyłączona

Pożegnanie dr. Wojciecha Portalskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy dr. Wojciecha Portalskiego, zasłużonego emerytowanego pracownika Uniwersytetu Gdańskiego. Był wieloletnim członkiem PTG i Przewodniczącym Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Gdańsku. Odszedł szanowany nauczyciel, społecznik i niezwykle życzliwy człowiek.

Informacje o pogrzebie:
Pożegnanie śp. dr. Wojciecha Portalskiego | Wydział Oceanografii i Geografii (ug.edu.pl)

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania Pożegnanie dr. Wojciecha Portalskiego została wyłączona

Pożegnanie dr. Józefa Korzeniewskiego

Z głębokim smutkiem żegnamy dr. Józefa Korzeniewskiego, emerytowanego
pracownika Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletniego członka PTG, aktywnie działającego w zarządzie naszego oddziału. Straciliśmy nauczyciela wielu
z nas, kolegę i życzliwego człowieka.

Zaszufladkowano do kategorii inne, ptg | Możliwość komentowania Pożegnanie dr. Józefa Korzeniewskiego została wyłączona

Spotkanie: 23.06.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S209

Karol Tylmann: „Zanim powstał Bałtyk, czyli jak strumienie lodowe oddziaływały w miejscu dzisiejszego morza?”

Plakat – Karol Tylmann: „Zanim powstał Bałtyk, czyli jak strumienie lodowe oddziaływały w miejscu dzisiejszego morza?” [PDF, 399 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 23.06.2022, (czwartek) godz. 17:00 – AULA S209 została wyłączona