Zarząd

Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Gdański

e-mail: gdansk@ptgeo.org.pl

Przewodniczący

dr hab. Piotr Paweł Woźniak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. B314
tel. (58) 523-65-42
e-mail: piotr.wozniak@ug.edu.pl

Wiceprzewodnicząca

dr Grażyna Chaberek
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. B428
tel. (58) 523-65-02
e-mail: grazyna.chaberek@ug.edu.pl

Sekretarz

mgr Anna Poraj-Górska
e-mail: anna.porajgorska@phdstud.ug.edu.pl

Skarbnik

mgr Aleksandra Cicharska
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. B401
tel. (58) 523-65-89
e-mail: aleksandra.cicharska@ug.edu.pl

Członek zarządu

mgr Ewa Jaworska
e-mail: ewajaworska2@wp.pl
kontakt ze środowiskiem szkolnictwa podstawowego i średniego

Członek zarządu

dr Maurycy Żarczyński
Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, pok. B308
tel. (58) 523-65-11
e-mail: maurycy.zarczynski@ug.edu.pl

administrator witryny www

Komisja rewizyjna

mgr Alicja Wrzosek – przewodnicząca
prof. dr hab. Wojciech Tylmann
dr Krzysztof Kopeć