Archiwum kategorii: gtn

Spotkanie: 25.06.2020, (czwartek) godz. 17:00

Spotkanie odwołane Plakat – Karol Tylmann i in.: “Klimatyczne uwarunkowania zaniku lodowca Steindalen w arktycznej Norwegii” [PDF, 567 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 25.06.2020, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 07.05.2020, (czwartek) godz. 17:00

Spotkanie odwołane Plakat – Włodzimierz Golus: “Pondscape – krajobraz z oczkami polodowcowymi” [PDF, 461 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 07.05.2020, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 16.04.2020, (czwartek) godz. 17:00 – odwołane

Spotkanie odwołane Plakat – Marek Dąbrowski: “W bałkańskim tyglu – geograficzna różnorodność krajów byłej Jugosławii” [PDF, 507 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 16.04.2020, (czwartek) godz. 17:00 – odwołane została wyłączona

Spotkanie: 05.03.2020, (czwartek) godz. 17:00

Plakat – Alicja Wrzosek: “Śladami polskości na zachodniej Ukrainie” [PDF, 478 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 05.03.2020, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 14.11.2019, (czwartek) godz. 17:00

Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych, dr Łukasz Pietruszyński, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [PDF, 340 KB]  

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 14.11.2019, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 16.05.2019, (czwartek) godz. 17:00

Zapis geologiczny historycznych sztormów na wybrzeżach Zatoki Gdańskiej, dr Damian Moskalewicz, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [PDF, 499 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 16.05.2019, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 04.04.2019, (czwartek) godz. 17:00

Nowa Zelandia, prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [PDF, 389 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 04.04.2019, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 07.03.2019, (czwartek) godz. 17:00

Etiopia – kraina bazaltu i opalu, dr Wojciech Staszek, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [PDF, 658 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 07.03.2019, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 17.01.2019, (czwartek) godz. 17:00

Park Narodowy Canaima (Wenezuela) prof. dr hab. Tadeusz Palmowski, Wydział Oceanografii i Geografii, Uniwersytet Gdański [PDF, 647 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 17.01.2019, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona

Spotkanie: 25.10.2018, (czwartek) godz. 17:00

Bułgaria oczami piechura dr Artur Nowaczewski Wydział Filologiczny, Uniwersytet Gdański [PDF, 759 KB]

Zaszufladkowano do kategorii gtn, ptg, spotkania | Możliwość komentowania Spotkanie: 25.10.2018, (czwartek) godz. 17:00 została wyłączona